Agenda

We zijn super blij dat de lessen weer gestart zijn in deze rare corona tijden, graag willen jullie het volgende vragen wanneer je in de Vurherd komt voor je les:

  • Kom netjes op tijd (niet te vroeg voor je les en blijf niet langer dan nodig is na de les).
  • Desinfecteer je handen voor je de zaal binnen gaat.
  • Toilet gebruik in uiterste nood.
  • In de zaal zijn stippen op de vloer geplakt, indien mogelijk dans je vanuit de stip. Mits er anders door je trainer wordt aangegeven.
  • Desinfecteer na de les wederom je handen.

Verder hanteren we de dans richtlijnen vanuit het RIVM:

Https://dansondernemers.nl/pdf/basisprotocol-danssector-4juli-2020-versie-2.pdf